BOROFOB

Borofob

Přípravek pro hydrofobizaci dřeva.


Jedná se o hydrofobizační přípravek na bázi silanových/silikonových směsí. Po ošetření dřeva přípravky Borowood a Borohas a po jejich vyschnutí, je dřevěný materiál připraven na konečné vodě odpudivé ošetření. Na 1m2 plochy je potřeba aplikovat nátěrem, nástřikem nebo namáčením 100gr přípravku Borofob. Po odpaření vody dojde k hydrofobizaci uvnitř pórů dřeva v návaznosti na předcházející ošetření. Paropropustnost a vzhled dřeva zůstávají beze změny. Odolnost silikonů vůči slunečnímu záření, teplotě a povětrnostním vlivům zabezpečuje dlouhou životnost i bez následné úpravy povrchů organickými laky. Po 5 až 10 letech je možné hydrofobizační ochranu opakovat. Při aplikaci přípravku Borofob je nutné používat běžné ochranné prostředky, jako gumové rukavice, obličejový štít a pod.

Borofob patří do skupiny Boro systému pro komplexní ochranu dřeva.

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností se nedá dřevo hydrofobizovat silikony a popsané prostředky patři do kompaktního systému, je nevyhnutelné tyto ochranné prostředky pro komplexní ošetření dřeva aplikovat v tomto pořadí: Borowood, Borohas, Borofob. Při nedodržení uvedeného pořadí dle návodu, nebo v případě nahrazení jen jediného přípravku jiným výrobkem, výrobce nezaručuje funkčnost celého systému. Případné potřebné zabarvení ošetřovaného materiálu lze dosáhnout přidáním jakýchkoliv vodou ředitelných barev do roztoku přípravku Borowood a Borohas. Při aplikaci v exteriéru je možné hydrofobizační efekt zesílit aplikací silikónového laku, nebo barvy, avšak uzavřením pórů se může výrazně snížit paropropustnost ošetřeného materiálu.Balení 1 kgDokumentace ke stažení ve formátu PDFPro aktuální dokumenty kontaktujte výrobce