Reference

Termosnímky „před“ a „po“ aplikaci stěrky TK-THERM.

Na základě požadavků zákazníků výrobce stěrky TK-THERM tímto zveřejňuje termo fotografie o funkci stěrky TK-THERM a tím odpovídá na dotazy zákazníků, jestli stěrka TK-THERM po aplikaci má nějaké izolační vlastnosti.
Pro vznik těchto termo fotografií bylo nutné během chladných zimních měsíců jedné zimy nasnímat danou stěnu z exteriéru bez provedení aplikace vnitřní termoizolační stěrky,
následně provést aplikaci stěrky TK-THERM ( ideální během letních měsíců, ale není podmínkou ) a následně během dalších zimních měsíců provést nové termoměření dané stěny,
která byla z interiérové strany ošetřena zateplovací stěrkou TK-THERM. Z výše napsaného je jasné, že daný postup je z časového hlediska náročná záležitost, viz níže uvedené data, kdy byly snímky pořízeny.

První foto: fotografie dané stěny před provedení aplikace stěrky TK-THERM. Na stěně není žádná fasáda, stavební materiál stěny je obnažen. Potřebné exteriérové úpravy fasády jsou zatím pouze v úvaze majitele objektu. Vzhled fasády se v rámci roku nezměnil, tedy na fasádě nebyly provedeny žádné stavební úpravy. Do stěny nezatéká a není zatížena ani vzlínající vlhkostí.

Druhé foto: termosnímek stejné stěny, pořízen před aplikací vnitřní termoizolační stěrky TK-THERM. Termosnímek byl pořízen dne 16.3.2013 v čase 17.33 hod. při exteriérové teplotě +1°C. Obloha při pořízení snímku byla zatažená. Teplotní rozsah termo snímku vyznačen. Hodnoty vyznačených měřených bodů: Sp1=3,2°C , Sp2=4,6 °C.

Třetí foto: termosnímek stejné stěny, ale už po aplikaci vnitřní termoizolační stěrky TK-THERM. Aplikace stěrky v interiéru proběhla během letních měsíců. Druhý snímek byl pořízen dne 4.12.2013 v čase 17.03 hod. při exteriérové teplotě 0°C. Obloha při pořízení druhého snímku byla naprosto jasná, což je jediný zásadní rozdíl, při porovnání obou snímků, za jakých meteorologických podmínek byly oba snímky pořízeny. Teplotní rozsah termosnímku vyznačen. Hodnoty vyznačených měřených bodů: Sp1=-0,6°C , Sp2=2,2 °C

Po srovnání obou termosnímků je naprosto průkazné, že po aplikaci vnitřní stěrky TK-THERM došlo k hodně zajímavému omezení průniku tepla z interiéru do exteriéru dané stěny, což dokazují konkrétní hodnoty teplot při jejich srovnání. Pořizovatel snímků se snažil, aby dané měřené-vyznačené teplotní body na obou termosnímcích byly z hlediska pozice co nejvíce totožné pro jejich objektivní porovnání. Snímky byly provedeny certifikovanou termo kamerou Flir b60.

Historický objekt v obci Rožkovany, Slovensko

Venkovní fasáda musela ze zákona zůstat v původním stavu a proto její oprava proběhne klasickým způsobem bez použití PPS a jiných zateplovacích systémů.
Využití vnitřního zateplení chladných kamenných stěn objektu bylo tedy jediné řešení. Majitel objektu se rozhodl pro stěrku Q-THERM ( TK-THERM ). Aplikace se realizovala na vnitřní obvodové stěny a na klemby o celkové ploše 600 m2 .
Ohromná šikovnost pracovníků, kteří aplikovali stěrku stříkáním, dokazuje i následná ozdobná malba, která zdobí všechny místnosti, viz. foto.

Behr, Ostrava - Mošnov

V průmyslové zóně Mošnov, Severní Morava, má výrobní pobočku německá firma Behr, které vyrábí pro automobilový průmysl klimatizační jednotky. V jejím provozu je 5 průběžných elektrických pecí.
Hlavním důvodem aplikace stěrky TK-THERM bylo snížení povrchové teploty pece z důvodu bezpečnosti pracovníků. Z původní teploty 72 °C na povrchu pece došlo po aplikaci stěrky TK-THERM, viz.fotografie,k jejímu snížení na hodnotu 39°C.

Phoenix, lékárenský velkoobchod Ostrava

Vedení firmy se rozhodlo pro zateplení stropu stěrkou TK-THERM po návštěvě firmy Behr Mošnov.
Stěrka se aplikovala nástřikem o celkové ploše 1750m2 . Skladový provoz je klimatizovaný. U stropu po celém skladu jsou ještě nainstalované infra zářiče, které pomáhají vytopit halu při větších mrazech.
Realizace byla ukončena v září 2012. První poznatky od vedení ostravského velkoskladu jsou kladné. Infra zářiče poprvé od jejich instalace nebylo nutné v zimních měsících zapínat.

Evangelický kostel v obci Háj, SK

V evangelickém kostele v obci Háj u města Turčianské Telice bylo potřeba vyřešit problém s velkým chladem v období zimních měsíců. Po jednáních se rozhodlo, že se provede dodatečně zateplení vnitřních stěn kostela včetně stěn vstupní části a to stěrkou TK-THERM. Samotná aplikace proběhla 20.9.2012.
V současnosti máme za sebou nejchladnější zimní měsíce roku 2012/2013. Samozřejmě nás zajímal konečný efekt zateplení stěn kostela. Ptali jsme se přímo věřících v kostele a výsledek je nad očekávání kladný.
Věřící si pochvalovali daleko větší tepelnou pohodu v celém kostele bez pocitu sálání chladu ze stěn.
Pan farář nám detailně popsal velkou teplotní změnu, která v kostele nastala a seznámil nás s výsledky zimního období 2012-2013.
Velké omezení sezení věřících v některých lavicích z důvodu silného sálání chladu podporovaného proděním studeného vzduchu, který se projevoval i velmi neklidným hořícím plamenem všech svíček, v rámci celého objektu, je již minulostí.
Tepelná pohoda i v blízkosti stěn, nepřítomnost stékání studeného vzduchu ze stěn a rovnoměrné rozložení tepla, byl záměr směřovaný pro pohodu lidí a ten se podařilo naplnit.
Možnost vytopit kostel před realizací TK-THERMU ( Q-THERMU ) na požadovanou teplotu byl nelehký úkol, který při určitých klimatických podmínkách nebyl ani realizovatelný. Aplikací stěrky se podařilo zefektivnit vytápění kostela na vynikající výsledky z hlediska rychlosti nárustu teploty v kostele v návaznosti na následnou úsporu el. energie za vytápění.
Díky vynikající hodnotě tepelné vodivosti materiálu TK-THERM (Q-THERM) a jeho schopnosti nezanedbatelně zvětšit tepelný odpor konstrukce je výsledkem rychlý nárust teploty, např. v únoru 2013 z -4°C byla teplota +17°C dosažena za tři hodiny elektrickým topením, která je v kostele naistalováno. Návratnost investice spočítána na max.3 roky.
Výrobce má k dispozici rozpis topeni za zimní sezónu 2012-2013, který byl vypracován panem farářem. Vážným zájemcům může být, na jejich vyžádání, předložen.
Výsledkem spokojenosti je dohoda o zateplení dalšího kostela.

Evangelický kostel v obci Dolná Štubňa, SK

Po úspěchu se zateplením kostela v obci Háj, bylo realizováno zateplení dalšího kostela a to v obci Dolná Štubňa v květnu 2013.

Autolakovna, obec Mokrá

Realizace zateplení v lednu 2009 v autolakovně v obci Mokré.