BOROWOOD

Borowood

Biocidní ochrana dřeva.


Důležitost ochrany dřeva

Dřevo je přírodní konstrukční materiál používaný od začátků civilizace, se značnými pevnostními vlastnostmi a nejlepšími environmentálními atributy ze všech stavebních materiálů. Jako všechny přírodní materiály tak i dřevo podléhá přírodnímu cyklu biodegradace - někteří škůdci ho mohou rozložit na jeho základní složky. Z tohoto důvodu se dřevo ošetřuje ochrannými prostředky. Ošetřené dřevo se už dlouho používá na výrobu krovů, podlah, plotů a jiných vnějších konstrukcí. V případech vyššího rizika poškození hmyzem a plísněmi se ošetřené dřevo používá i interiéru.

Bór je přírodní a bezpečná ochrana před škůdci. Bór se nachází v přírodě v přirozeném stavu a má biocidní účinnost vůči mikroorganismům. Úspěšně se používá od r.1940 na ochranu konstrukcí a nábytkářských výrobků vůči širokému rozsahu dřevokazných organizmů. I když způsob účinnosti bóru není úplně pochopen, všeobecně boritany ve vyšších koncentracích ničí základní metabolické procesy v dřevokazných organismech.

Boritany spolu s určitými organickými látkami, které obsahují alkoholové skupiny, zabraňují růstu buněk. Ošetření boritany je relativně nízko toxický proces a je považovaný za neškodný pro člověka. Různé druhy škůdců můžou vyžadovat různou úroveň boritanů. Široký rozsah hmyzu a plesní je ničený už při koncentraci boritanu sodného okolo 0,2 %.

Efektivnost

Bór je efektivní při ničení těchto škůdců:
termiti, mravenci, brouci (Coptotermes, Reticulitermes, Heterotermes, Zootermopis, Kalotermes, Incisitermes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae, Cerambycidae), hnědé a bílé mokro-hnilobné houby.

BOROWOOD®

je ve vodě rozpustný prášek šetřící náklady a jeho použití je velmi jednoduché. Jedná se o sodnoboritou sůl určenou na ošetření řeziva a ostatních výrobků ze dřeva. Má insekticidní a fungicidní vlastnosti vůči dřevokazným organismům. Přesto že BOROWOOD® je účinný vůči hmyzu, pro člověka není škodlivý, je bez karcinogenních a mutagenních efektů na lidský organismus. Může se použít na ošetření už napadeného dřeva, na preventivní ochranu už v existujících stavbách nebo na ošetření čerstvého dřeva během výstavby. Namíchaný ošetřující roztok vsakuje do ošetřeného dřeva difúzí přes dřevěné póry. Během sušení řeziva se dostává hlouběji do struktury dřeva. Z tohoto důvodu ošetření boritany poskytuje hlubší a dlouhodobější úroveň ochrany dřeva ve srovnání s jiným ochrannými prostředky. BOROWOOD® se ve dřevě nerozkládá.

Charakteristika

Neolejový a bezbarvý - velmi důležité při ochraně historických budov. Bez zápachu - neznepříjemňuje vzduch v interiérech. Je nekorozivní vůči železu. BOROWOOD® má důležitou přídavnou vlastnost - zvyšuje odolnost dřeva vůči hořlavosti.

Vhodnost

BOROWOOD® je účinný pro interiérové a exteriérové stavby, čerstvé i starší řezivo všeho druhu, včetně dřevotřískových desek, překližek, laminačních dýh a nábytkářského řeziva, které je chráněno od nadměrného působení deště a není v přímém kontaktu s půdou. Není příliš účinný na glazovaných nebo lakovaných površích.

Aplikace

Nátěrem, postřikem, namáčením (i tlakovým).

Balení a spotřeba

BOROWOOD® se dodává v plastových dózách 100g, 600g a 5kg. Balení 600g je určené na přípravu 30 l roztoku pro preventivní ochranu dřeva. S tímto množstvím je možné ošetřit až 210 m2 plochy. Při aplikaci na již napadené dřevo je potřebné zvýšit koncentraci roztoku, a to 600 g na 6 l vody. Součástí balení je tónovací zelená barva.

100gr balení - vydatnost pro preventivní ochranu 35 m2
600gr balení - vydatnost pro preventivní ochranu 210 m2
5kg balení - vydatnost pro preventivní ochranu 1750 m2

Dokumentace ke stažení ve formátu PDF

Oznámení biocidních přípravků MZ CZ pro TK
Prohlášení o shodě ENG
Prohlášení o shodě SK
Technický list
KBU BOROWOOD REACH CZ

Pro aktuální dokumenty kontaktujte výrobce

Prohlášení – ochrana vlny - EN

Prohlášení – ochrana vlny - překlad

Výzkumná práce o účinku Bóru

Přípravky BORWAL a BOROWOOD obsahují bór, který je efektivní při ničení těchto škůdců:
termiti, mravenci, brouci (Coptotermes, Reticulitermes, Heterotermes, Zootermopis, Kalotermes, Incisitermes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae, Cerambycidae), hnědé a bílé mokro-hnilobné houby. Zvýšená koncentrace je vysoce účinná ke značnému omezení šíření dřevomorky domácí, Dry rot fungi, Serpula lacrymans.