TK-THERM

TK-Therm

Tepelná izolace

Termoregulační stěrková a nástřiková hmota „TEPELNÁ IZOLACE TŘETÍHO TISÍCILETÍ


Popis produktu:

TK®-THERM je díky svým vlastnostem a naměřeným hodnotám jedinečným a unikátním produktem ve své třídě na českém trhu. Je vyráběn pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných světových výrobců, např. 3M, z důvodu zajištění nejvyšší kvality. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a stropů, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 25 i více %.

Složení:

Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo BGL, aditiva.

Oblast aplikace:

Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a podlah ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, a všude tam, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní. Pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie nejen v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou, byty, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu z důvodu použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také chaty a chalupy, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti. TK®-THERM je jedinečným řešením všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít vnější izolaci nebo jiné postupy zateplení (např. historické objekty a objekty s cennými nebo atypickými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, a pod). Další možnost použití je např. tepelná izolace technologických zařízení (vypalovací pece, chladící boxy, atd.), potrubí až do teploty 150ºC, dopravní prostředky (autobusy, tramvaje, železniční vagony, atd.) a mnohé další.

Specifické vlastnosti:

TK®-THERM se vyznačuje vynikajícími izolačními schopnostmi i v tenkých vrstvách do 1 mm. Vynikající izolační vlastnosti stěrky TK®-THERM, která nepropouští a zadržuje chla, či teplo, je založena na vysokém obsahu skleněných kuliček firmy 3M, které obsahují nejlepší izolant a to je vzduch. Je prodyšný, zamezuje kondenzaci vodních par a zabraňuje tvorbě plísní. Lze jej nanášet na upravené plochy stěrkou, válečkem, štětce nebo stříkáním. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat (zahladit) a následně malovat při použití kvalitních interiérových barev. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti.

Stupeň lesku matový
jemnost zrna velmi jemné
měrná hmotnost 0,38 kg / litr
měrná hmotnost v suchém stavu 0,20 kg / litr
tepelná vodivost λ = 0,02 W / m.K
přídřžnost k podkladu 1,0 Mpa
součinitel prostupu tepla Ust=0,33 W/m2.K
tepelný odpor R (m2K/W) + 24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu
emisivita 0,92
prostup vodních par Sd < 0,7m
klasifikace reakce na oheň A2, s2, d0 nehořlavý materiál
aplikovaná tloušťka 0,8 - 1 mm
ředění pitnou vodou
teplota prostř.při aplikaci +2ºC až +55ºC
dodávaná balení 5l , 10l , 20l , 30l
penetrace viz technický list
min. životnost nátěru 15 let při dodržení technologického postupu
tepelná odolnost po aplikaci -40ºC až +150ºC bez ztráty deklarovaných vlastností

Podklad:

Všechny interiérové plochy jako jsou - vápeno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a další.

Příprava podkladu:

TK®-THERM nanášet na pevný, suchý a čistý povrch.
- Staré omítky: Při použití na stávající nátěry a savé povrchy doporučujeme provést penetraci (hloubková penetrace MISTRAL PRIMER ELITE). U vícevrstvých a starších nátěrů doporučujeme ověřit jejich přídržnost k podkladu a případně oškrábat. Po odstranění starých maleb vyspravit omítku a provést 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.
- Nové omítky: U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit a aplikovat 1x nátěr bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000. V případě dosažení požadovaných barevných odstínů doporučujeme použít kvalitní interiérové barvy MISTRAL, MIPA.
Všeobecně: Před aplikací termoizolační stěrky je nutné provést stejnou přípravu, jakou malíř provádí před kvalitním malováním tj. případné odmaštění, zatmelení děr a prasklin, vyrovnání nerovností vyhlazovací stěrkou atd. U nerovných podkladů doporučujeme zatáhnout nerovnosti tmelem a po zatvrdnutí a vybroušení lze nanášet TK®-THERM. Pokud je povrch zasažen plísní, odstraňte plíseň mechanicky, potom ošetřete povrch proti plísňovým přípravkem BOROWOOD Profi a nechte ošetřený povrch vyschnout a následně aplikujte TK®-THERM.
- Kovové a nesavé povrchy: Kovové povrchy opatřit základním antikorozním nátěrem AR 21-29 a následně aplikovat pojivový můstek MISTRAL-omítkový podklad. Po zaschnutí lze aplikovat vrchní ochranné nátěry (doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří).
- Podlahy: Nanáší se na napenetrovaný povrch stěrkou. Následně může proběhnout pokládka dlažby nebo jiného typu podlahové krytiny, podlahové topení, atd. Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné TK®-THERM uzavřít samonivelační stěrkou z důvodu zpevnění povrchu a ochrany termoizolační stěrky.

Ředění:

TK®-THERM je dodáván v konzistenci, kterou je potřeba, dle způsobu aplikace, doředit pitnou vodou. V případě aplikace zubatým nerezovým hladítkem se zubem 4x4mm je doporučené ředění max. 3dcl vody do spotřebitelského balení 5 litrů TK-THERMU. V případě aplikace válečkem, nebo štětcem, lze tuto aplikaci doporučuji pouze v případě aplikace TK-THERMU za topením, za trubkami apod., tedy v místech, kde aplikace hladítkem není z prostorových důvodů možná, se ředění provádí postupně až do dosažení požadované konzistence, která je již nanášení schopná daným válečkem, či štětcem. Při přidávání vody pro naředění je nutné důkladné promíchání.

Aplikace:

TK®-THERM je důležité nanášet v souvislé vrstvě zlehka a jedním směrem. Po aplikaci by měla zůstat na podkladu jednotná tloušťka naneseného materiálu. Pokud aplikujeme stěrku na ucelené plochy, je důležité aplikovat TK®-THERM i na přilehlé stěny, strop (přesah cca 20-40 cm) z důvodu omezení přechodu chladu mezi obvodovými a vnitřními stěnami a tím zabránění srážení vodních par v rozích místnosti. Dále výrobce doporučuje u všech možných způsobů aplikace se důsledně věnovat aplikaci stěrky ve všech rozích obvodových stěn. Výrobce doporučuje v rozích zvýšit doporučenou tloušťku stěrky a upozorňuje na důsledné dotlačení stěrky do samého vrcholu rohu stěn!!!

Možné způsoby aplikace:

Nanáší se na připravené plochy:
- válečkem/štětcem
- nerezovým hladítkem se zubem 4x4mm
- nástřikem.


- Váleček/štětec – postupně přidávat pitnou vodu k dosažení konzistence skoro malířské barvy, kterou již bude možné válečkem/štětcem nanášet. Aplikace se provádí vždy jen jedním směrem. Na již aplikovanou vrstvičku TK-THERMU se nesmí další nanášet, či nijak upravovat nanesenou vrstvičku, dokud naaplikovaná vrstvička není řádně zaschnutá, tedy je nutná technologická přestávka min. 4 hodiny, než je možné aplikovat další vrstvičku. Pro dosažení konečné požadované tloušťky TK-THERMU cca 1 mm, je potřeba aplikovat min 4 vrstvičky s nutnými technologickými přestávkami. Po naaplikování potřebné celkové tloušťky a po jejím řádném zaschnutí min. 24hod po poslední aplikované vrstvě-na dotyk musí být stěrka teplá, je nutné povrch TK®-THERMU zahladit, srovnat rubbenovým hladítkem. Srovnání rubbenovým hladítkem: hladítko se namočí do vody tak, aby z něj samovolně nekapala voda, přiloží se na místo, které potřebujeme srovnat a zlehka !!! krouživými pohyby provedeme srovnání, uhlazení stěrky v potřebné ploše při opakovaném namáčení hladítka do vody, dle potřeby. Srovnání povrchu je možné provést i broušením, ale je nutné si uvědomit, že naaplikovaný drahý izolační materiál při broušení vysajete a tedy vyhodíte, kdežto při použití rubbenova hladítka všechen materiál zůstane na stěně. Po následném zaschnutí, povrch stěrky je na dotyk teplý, lze provést konečnou povrchovou úpravu interiérovou barvou. Nedoporučujeme použít omyvatelné barvy.

- Nerezové hladítko – naředit, viz text ředění. Na podlahu podél stěny, na kterou se bude TK-THERM aplikovat, položit čistý papír, přilepit igelit, který používají malíři, z důvodu zabránění znečištění stěrky, která Vám odpadne z hladítka při aplikaci, aby bylo možné tuto odpadnuvší stěrku opět použít. Pro jednoduchost aplikace použít nerezové hladítko se zubem 4x4mm. Spotřebitelské balení 5 litrů stěrky TK-THERMU je doporučováno výrobcem pro jednoduchost naředění a hlavně pro jednoduchou kontrolu aplikované tloušťky ve vztahu k ploše určené pro vlastní aplikaci stěrky. Vlastní aplikace hladítkem se provádí vždy a pouze jedním směrem. Je potřeba si pomyslně označit plochu cca 0,5 m2 na kterou se naaplikuje stěrka TK-THERM zubatou stranou hladítka. Sklonem hladítka vůči stěně se naaplikuje stěrka v podobě souběžných pásků o tl. cca 2mm na určenou plochu cca 0,5 m2. Následně na dané naaplikované ploše se druhou rovnou stranou hladítka provede srovnání, zahlazení a to lehkým přítlakem, ale opět se musí dodržet stejný směr pohybu hladítka, jako při prvotní aplikaci zubatou stranou. Na stranách hladítka vzniknou nerovnosti, na které se nesmí sahat, neboť by došlo ke stržení stěrky, která se ještě řádně nepřichytila. Tímto způsobem se provede aplikace na celé ploše-stěně. Aplikace po malých plochách je nutná z důvodu zamezení možného zaschnutí naaplikovaných pásků stěrky zubatou stranou a následného problematického rozetření, tedy srovnání naaplikovaných pásků do jednolité vrstvy. Při aplikaci může dojít k situaci, kdy se stěrka při aplikaci zubatou stranou hladítka bude odvalovat od stěny. To je způsobeno hodně suchou stěnou. Pro vyřešení problému stačí stěnu těsně před aplikací navlhčit vodou za použití například mech. rozprašovač. Po cca 24h od aplikace, stěrka na stěně je na dotyk teplá, lze přistoupit ke srovnání nerovností vzniklých při vlastní aplikaci. Srovnání se provádí rubbenovým hladítkem. Je možné srovnání povrchu provést i broušením, ale je nutné si uvědomit, že naaplikovaný drahý izolační materiál při broušení vysajete a tedy vyhodíte, kdežto při použití rubbenova hladítka všechen materiál zůstane na stěně. Srovnání rubbenovým hladítkem: hladítko se namočí do vody tak, aby z něj samovolně nekapala voda, přiloží se na místo, které potřebujeme srovnat a zlehka !!! krouživými pohyby provedeme srovnání, uhlazení stěrky v potřebné ploše při opakovaném namáčení hladítka do vody, dle potřeby. Po následném zaschnutí, povrch je na dotyk teplý, lze provést konečnou povrchovou úpravu interiérovou barvou. Nedoporučujeme použít omyvatelné barvy.

- Stříkáním – pouze po konzultaci a zaškolení u výrobce.

Jednoduchost každé aplikace taky závisí na manuální zručnosti pracovníka. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míchání mechanickým zařízením jako jsou např. vrtačky nebo spec. míchadla. Při vyšších otáčkách může dojít k poškození struktury použitého plniva a tím ke snížení účinnosti zateplení.

Spotřeba:

V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost při tloušťce vrstvy 1,0 mm cca 1 m² z 1 litru termoizolační stěrky.

Doba schnutí:

Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tloušťce naneseného materiálu. Doba schnutí vrstvy o tl. 1 mm, při teplotě 22°C je cca 24 hodin.

Údržba:

Případné povrchové znečištění je možné odstranit rubbenovým hladítkem namočeným ve vodě. Lze jej přemalovat kvalitními interiérovými barvami (MISTRAL, MIPA).

Čištění nářadí:

Štětce, válečky, stěrky, stříkací zařízení a ostatní pomůcky po použití umýt čistou vodou s přidáním odmašťovacího přípravku (např.Jar).

Pracovní oděv:

V případě potřísnění očistit vodou.

Barevné odstíny:

TK®-THERM lze tónovat do barevných odstínů přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti. Jednodušší je po aplikaci TK®-THERM nanést kvalitní interiérovou barvu (MISTRAL, MIPA) v požadovaném odstínu.

Skladování a přeprava:

TK®-THERM skladujte v původních uzavřených obalech a temperovaných suchých skladech při dodržení skladovací teploty od +2ºC do +25ºC. Doporučená teplota při transportu v rozmezí od +2ºC do +55ºC. Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost:

12 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při dodržení skladovacích podmínek a teploty. Po otevření spotřebovat v co nejkratší době.

Balení:

Spotřebitelské doporučené: 5 litrů.
Průmyslové na objednávku: 10, 20, 30 litrů.

Výhody termoizolační stěrky TK®-THERM:

 • Nejlepší prokazatelně změřené izolační vlastnosti v tloušťce 1mm.
 • Nejlepší λ (tepelná vodivost) a nejlepší Ust (součinitel prostupu tepla) ve srovnání s jinými barvami a stěrkami
 • Jednoduchá aplikace - finanční a časová úspora
 • Významné úspory nákladů na vytápění od 20%
 • Možnost izolovat jen jednu místnost
 • Omezení tepelných mostů
 • Zabraňuje vlhnutí stěn a tvorbě plísní
 • Rychlé vyhřátí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu
 • Při použití TK®-THERM protikondenzační a protiplísňové vlastnosti
 • Možnost provádění zateplení bez ohledu na počasí
 • Minimální nároky na údržbu a snadné případné opravy
 • Železné povrchy pod termoizolační stěrkou nekorodují
 • Dlouhá životnost
 • Ekologický a zdraví neškodný výrobek