BORWALL

Borwall

Vysoce účinný přípravek na dlouhodobou ochranu zdiva, stěn a omítek před všemi známými druhy plísní, hub a bakterií


BORWALL je vysoce účinný, ve vodě rozpustný suspenzní prášek na bázi aktivních sloučenin stříbra a bóru, pro dlouhodobou ochranu zdiva proti houbám a plísním. Je určen ke komplexní ochraně všech druhů stěn a omítkových směsí v interiérech i exteriérech, vláken, tkaných a netkaných textilií. Ke zvýšení prevence proti plísním, lze BORWAL přidat do barvy ke konečné povrchové úpravě stěn.

Před každým použitím obsah dózy dobře promíchejte,protřepte. Základní roztok pro ošetření napadnutých míst získáte rozpuštěním 100g přípravku v 4 – 5 L vody. Toto množství je dostačující na ošetření 25 - 40 m2 plochy. Roztok aplikujte stříkáním, nanášením stětcem, nebo válečkem. Při použití obchodního balení 20g s mech.rozprašovačem,naplňte nádobku vodou, uzavřete, řádně protřepte a stříkáním aplikujte. Přípravek neobsahuje žádné bělící činidla, aby po aplikaci na ošetřených plochách nevznikly tmavší skvrny. Po zaschnutí ošetřené plochy je možné tmavá místa, která vznikla po odumření plísní, či hub, očistit oškrábáním např.kartáčem. Doporučujeme následně ošetření opakovat, nebo při následném malování se může přípravek přidat přímo do barvy ve vyšší koncentraci, uvedené na etiketě. Zvýšená koncentrace přípravku a to 100g na 1L vody se může použít pro zastavení šíření Dřevomorky domácí, Dry rot fungi, Serpula lacrymans.

Postup při aplikaci na místa zasažené Dřevomorkou domácí: omítku, která je napadena Dřevomorkou domácí, nejdříve ošetříme roztokem o nižší koncentraci (100g / 4– 5 L vody) a necháme působit min. 3 hodiny. Následně napadenou omítku odstraníme až na zdivo, které necháme co nejvíce vyschnout. Do zdiva šachovnicově pod úhlem min. 30 stupňů směrem dolů navrtáme díry o průměru 8 – 15 mm do hloubky min. 2/3 tloušťky stěny. Vzdálenost mezi dírami by neměla být větší než 200-250mm. Vyvrtané otvory min. 2x naplníme roztokem s vyšší koncentrací, t.j. 100g / 1L vody a necháme vyschnout. Následně se celá stěna ošetří roztokem s nižší koncentrací, stejně se ošetří i nová omítka. Ochranný účinek se zesílí přidáním přípravku BORWALL do barvy, určené k finální povrchové úpravě stěny.

Přípravek rozmíchejte a zpracovávejte ho v plastových, nebo nerezových nádobách, popř. v nádobách s povrchem ošetřeným syntetickou barvou, nebo smaltem. Přípravek může vlivem světla získat šedé zabarvení . Toto zabarvení nemá žádný vliv na účinnost přípravku ( zabarvení způsobeno fotosyntézou ).

Čas aktivace biocidního účinku nastává přibližně 1 hod pod aplikaci.

Doba účinku v interiéru je prakticky neomezená, doporučujeme provést kontrolu 1x za 5 let. Doba účinku v exteriéru závisí na expocizi povětrnostních vlivů, doporučujeme provádět kontrolu 1x ročně.

Skladujte mimo dosah dětí, na suchých, tmavých, dobře větraných místech, mimo dosah silných reakčních činidel.

Rozsypaný materiál, nebo jeho zbytky se mohou po dostatečném rozředění zlikvidovat jako netoxický odpad. Prázdné obaly po vymytí je možné recyklovat.

Při dodržení skladovacích podmínek je doba použití bez omezení.

20gr balení - vydatnost pro preventivní ochranu 5 m2
100gr balení - vydatnost pro preventivní ochranu 28 m2

Dokumentace ke stažení ve formátu PDF

Pro aktuální dokumenty kontaktujte výrobce

Další informace

Přípravky BORWAL a BOROWOOD obsahují bór, který je efektivní při ničení těchto škůdců:
termiti, mravenci, brouci (Coptotermes, Reticulitermes, Heterotermes, Zootermopis, Kalotermes, Incisitermes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae, Cerambycidae), hnědé a bílé mokro-hnilobné houby. Zvýšená koncentrace je vysoce účinná ke značnému omezení šíření dřevomorky domácí, Dry rot fungi, Serpula lacrymans.